ภาพบรรยากาศ "งานทำบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553