ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรม 84 พรรษา มหาราชา เทิดไท้องค์ราชันย์ : 1 ธันวาคม 2553