ภาพบรรยากาศ "โครงการจัดตั้งศูนย์ตะวันออกกลางและอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" : วันที่ 1 กรกฎาคม 2553