ภาพบรรยากาศ " สืบสานประเพณีไทยแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดธรรมิกราช" : วันที่ 23 กรกฎาคม 2553