ภาพบรรยากาศ "มหาวิทยาลัย Kyoto University of Education และ มหาวิทยาลัย Osaka Kyoiku University เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา" : วันที่ 24 มกราคม 2553

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6