ภาพ บรรยากาศ "พิธีเปิดงานนิทรรศการ 12 สิงหา มหาราชินี ณ อาคาร 100 ปี โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ " : 9 สิงหาคม 2553