ภาพบรรยากาศงาน" ถักทอสายใยรัก จากแม่สู่ลูก โรงเรียนสาธิตปฐมวัย" : 11 สิงหาคม 2553