ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม(MOU) : 14 - 15 ธันวาคม 2553