ภาพบรรยากาศงานราชภัฏร่วมใจต้านภัยน้ำท่วม ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร : 25 - 27 ตุลาคม 2553