ภาพบรรยากาศ "พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ สวนอัมพร" : วันที่ 7 มีนาคม 2553

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6