ภาพบรรยากาศพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด : 6 ธันวาคม 2553

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6 7