ภาพบรรยากาศ "งานรำลึก 105 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู...สู่มหาวิทยาลัย" : วันที่ 1 กรกฎาคม 2553