ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ "6 ทศวรรษ แห่งเกียรติยศ" : 16 กันยายน 2553