ภาพ บรรยากาศ " พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด และโครงการส่งเสริมรักการอ่าน" : 10 สิงหาคม 2553