ภาพบรรยากาศงานราชภัฏร่วมใจต้านภัยน้ำท่วม ณ กรมสรรพวุธซ่อมยาง : 25 - 26 ตุลาคม 2553