ภาพ บรรยากาศ "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" : 16-18 สิงหาคม 2553