ภาพบรรยากาศกีฬาสัมพันธ์ภายใน โสนเกมส์ : 15 ธันวาคม 2553