ภาพบรรยากาศ "งานเย็นทั่วหล้ามหาาสงกรานต์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" : วันที่ 12 เมษายน 2553