ภาพบรรยากาศ " พิธีไหว้ครู พระคุณที่สาม ประจำปีการศึกษา 2553 " : วันที่ 8 กรกฎาคม 2553