ภาพบรรยากาศกิจกรรม "พิธีเปิดนิทรรศการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปราชญ์ของพระราชา" เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารวิทยบริการชั้น 2 วันที่ 1 กรกฎาคม 2554