ภาพบรรยากาศ"โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา " : 28 - 29 เมษายน 2554

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9