ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัล"บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" : 9 มีนาคม 2554