ภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : 8 มกราคม 2554