ภาพบรรยากาศงานฉลองครบรอบปีที่32ของการสถาปนาสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน : 7-10 มกราคม 2554

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12