ภาพบรรยากาศ"พิธีชุมนุมเยี่ยมสถานฝังศพ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)ครั้งที่ 35 ประจำปี 2554" : 28 พฤษภาคม 2554

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6