ภาพบรรยากาศ "พิธีเปิดและส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดกระโดนทอง( พิบูลประสิทธิ์) อ.เสนา ตามบันทึกข้อตกลง โครงการร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" 12 มกราคม 2554

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6