ภาพบรรยากาศการต้อนรับการมาเยือนของอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Gyeongju University ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 30 เมษายน 2554