ภาพบรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสาธิตมัธยม ประจำปี2554" : 31 มีนาคม 2554