ภาพบรรยากาศ"ปฐมนิเทศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2554" : 23 - 27 พฤษภาคม 2554