ภาพบรรยากาศ"พิธีสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ณ วัดชนะสงคราม" : 31 พฤษภาคม 2554