ภาพบรรยากาศ"งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ณ กองพัฒนานักศึกษา" : 12 เมษายน 2554