ภาพบรรยากาศงานพิธีทำบุญวันสถาปนาราชภัฏ(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา):14 กุมภาพัธ์ 2554