ภาพบรรยากาศ"อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ รุ่นที่1" : 18 - 22 เมษายน 2554