ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผ่านโทรทัศน์ครู" : 26 มีนาคม 2554