ภาพบรรยากาศกิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่นที่สัญจร...สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) " วันที่ 24 มิถุนายน 2554