ภาพกิจกรรมเนื่องในวโรกาส ๖๖ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ

ภาพกิจกรรมเนื่องในวโรกาส ๖๖ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ วันที 9 มิถุนายน 2555
 • IMG 9595
 • IMG 9597
 • IMG 9598
 • IMG 9603
 • IMG 9604
 • IMG 9606
 • IMG 9612
 • IMG 9619
 • IMG 9620
 • IMG 9623
 • IMG 9625
 • IMG 9626
 • IMG 9627
 • IMG 9628
 • IMG 9629
 • IMG 9630
 • IMG 9636
 • IMG 9638
 • IMG 9639
 • IMG 9640