ภาพกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU 8

ภาพกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU 8 ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม ( โรงอาหาร )
 • IMG 8503
 • IMG 8512
 • IMG 8516
 • IMG 8517
 • IMG 8518
 • IMG 8519
 • IMG 8521
 • IMG 8593
 • IMG 8598
 • IMG 8612
 • IMG 8616
 • IMG 8618
 • IMG 8619
 • IMG 8621
 • IMG 8622
 • IMG 8623
 • IMG 8625
 • IMG 8626
 • IMG 8627
 • IMG 8628
 • IMG 8629
 • IMG 8632
 • IMG 8634
 • IMG 8636
 • IMG 8637
 • IMG 8642
 • IMG 8645
 • IMG 8646
 • IMG 8648
 • IMG 8653
 • IMG 8654
 • IMG 8655
 • IMG 8656
 • IMG 8657
 • IMG 8661
 • IMG 8664
 • IMG 8666
 • IMG 8670
 • IMG 8671
 • IMG 8676
 • IMG 8718
 • IMG 8719
 • IMG 8722
 • IMG 8723
 • IMG 8728
 • IMG 8729
 • IMG 8731
 • IMG 8732
 • IMG 8735