พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
เพื่อมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 21มีนาคม 2555