ภาพงานเยี่ยมสถานฝังศพและทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ครั้งที่ 36

ภาพงานเยี่ยมสถานฝังศพและทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555
ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • IMG 7996
 • IMG 7847
 • IMG 7849
 • IMG 7850
 • IMG 7852
 • IMG 7854
 • IMG 7855
 • IMG 7856
 • IMG 7857
 • IMG 7858
 • IMG 7859
 • IMG 7860
 • IMG 7861
 • IMG 7862
 • IMG 7863
 • IMG 7864
 • IMG 7865
 • IMG 7866
 • IMG 7869
 • IMG 7871
 • IMG 7872
 • IMG 7874
 • IMG 7875
 • IMG 7876
 • IMG 7878
 • IMG 7879
 • IMG 7880
 • IMG 7881
 • IMG 7882
 • IMG 7883
 • IMG 7885
 • IMG 7886
 • IMG 7890
 • IMG 7891
 • IMG 7893
 • IMG 7894
 • IMG 7896
 • IMG 7898
 • IMG 7900
 • IMG 7903
 • IMG 7905
 • IMG 7906
 • IMG 7908
 • IMG 7911
 • IMG 7912
 • IMG 7913
 • IMG 7914
 • IMG 7915
 • IMG 7918
 • IMG 7919
 • IMG 7921
 • IMG 7923
 • IMG 7924
 • IMG 7925
 • IMG 7926
 • IMG 7927
 • IMG 7928
 • IMG 7929
 • IMG 7930
 • IMG 7931
 • IMG 7932
 • IMG 7933
 • IMG 7935
 • IMG 7936
 • IMG 7938
 • IMG 7939
 • IMG 7940
 • IMG 7942
 • IMG 7945
 • IMG 7946
 • IMG 7947
 • IMG 7950
 • IMG 7952
 • IMG 7954
 • IMG 7955
 • IMG 7956
 • IMG 7957
 • IMG 7958
 • IMG 7962
 • IMG 7963
 • IMG 7964
 • IMG 7965
 • IMG 7966
 • IMG 7967
 • IMG 7968
 • IMG 7969
 • IMG 7971
 • IMG 7973
 • IMG 7974
 • IMG 7976
 • IMG 7977
 • IMG 7979
 • IMG 7980
 • IMG 7981
 • IMG 7983
 • IMG 7986
 • IMG 7988
 • IMG 7991
 • IMG 7992
 • IMG 7993
 • IMG 7995