ภาพบรรยากาศรวมพลังใจ ถวายความภักดีพระบารมีปกเกล้าฯ ชาวอยุธยา

ภาพบรรยากาศรวมพลังใจ ถวายความภักดีพระบารมีปกเกล้าฯ ชาวอยุธยาและการลอยกระทงสาย วันที่ 25 พฤษภาคม 2555
 • IMG 8224
 • IMG 8251
 • IMG 8273
 • IMG 8274
 • IMG 8275
 • IMG 8279
 • IMG 8280
 • IMG 8282
 • IMG 8285
 • IMG 8287
 • IMG 8288
 • IMG 8289
 • IMG 8362
 • IMG 8364
 • IMG 8365
 • IMG 8367
 • IMG 8368
 • IMG 8369
 • IMG 8370
 • IMG 8371
 • IMG 8372
 • IMG 8374
 • IMG 8375
 • IMG 8376
 • IMG 8377
 • IMG 8381
 • IMG 8382
 • IMG 8383
 • IMG 8384
 • IMG 8388
 • IMG 8389
 • IMG 8390
 • IMG 8391
 • IMG 8392
 • IMG 8394
 • IMG 8395
 • IMG 8396
 • IMG 8397
 • IMG 8398
 • IMG 8399
 • IMG 8400
 • IMG 8401
 • IMG 8402
 • IMG 8403
 • IMG 8407
 • IMG 8408
 • IMG 8409
 • IMG 8410
 • IMG 8411
 • IMG 8417
 • IMG 8419
 • IMG 8421
 • IMG 8426
 • IMG 8430
 • IMG 8431
 • IMG 8432
 • IMG 8433
 • IMG 8434
 • IMG 8436
 • IMG 8438
 • IMG 8439
 • IMG 8440
 • IMG 8446
 • IMG 8449
 • IMG 8450
 • IMG 8457
 • IMG 8458
 • IMG 8469
 • IMG 8470
 • IMG 8485
 • IMG 8486
 • IMG 8488
 • IMG 8491
 • IMG 8497
 • IMG 8498
 • IMG 8499
 • IMG 8502