การแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง เรื่องยอยศยิ่งฟ้า นานาชาติประกาศก้อง แผ่นดินทองศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก การแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง เรื่องยอยศยิ่งฟ้า นานาชาติประกาศก้อง แผ่นดินทองศรีอยุธยา วันที่่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
 • 2 resize
 • 3 resize
 • 4 resize
 • 8 resize
 • 9 resize
 • 10 resize
 • 11 resize
 • 12 resize
 • 13 resize
 • 14 resize
 • 15 resize
 • 16 resize
 • 21 resize
 • 32 resize
 • 33 resize
 • 34 resize
 • 35 resize
 • 36 resize
 • 37 resize
 • 38 resize
 • 39 resize
 • 41 resize
 • 42 resize
 • 43 resize
 • 44 resize
 • 45 resize
 • 46 resize
 • 47 resize
 • 48 resize
 • 49 resize
 • 50 resize
 • 51 resize
 • 52 resize
 • 53 resize
 • 54 resize
 • 55 resize
 • 56 resize
 • 57 resize
 • 58 resize
 • 59 resize
 • 60 resize
 • 61 resize
 • 62 resize
 • 63 resize
 • 64 resize
 • 65 resize
 • 66 resize
 • 73 resize
 • 74 resize
 • 75 resize
 • 76 resize
 • 77 resize
 • 78 resize
 • 79 resize
 • 80 resize
 • 81 resize
 • 82 resize
 • 83 resize
 • 89 resize
 • 90 resize
 • 91 resize
 • 92 resize
 • 97 resize
 • 98 resize
 • 99 resize
 • 100 resize
 • 114 resize
 • 115 resize
 • 116 resize
 • 117 resize
 • 137 resize
 • 138 resize
 • 139 resize
 • 140 resize
 • 141 resize
 • 142 resize
 • 143 resize
 • 144 resize
 • 145 resize
 • 146 resize
 • 147 resize
 • 148 resize
 • 149 resize
 • 154 resize
 • 155 resize
 • 156 resize
 • 157 resize
 • 158 resize
 • 159 resize
 • 177 resize