ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา

ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553-2554 วันที่ 19 มีนาคม 2555