ภาพบรรยากาศการลอยกระทงสาย

ภาพบรรยากาศรวมพลังใจ ถวายความภักดีพระบารมีปกเกล้าฯ ชาวอยุธยาโดยการลอยกระทงสาย วันที่ 6 มิถุนายน 2555
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 023
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 032
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 052
 • 057
 • 059
 • 060
 • 061
 • 063
 • 065
 • 066
 • 067
 • 068
 • 069
 • 070
 • 071
 • 072
 • 074
 • 075
 • 076
 • 077
 • 079
 • 081
 • 082
 • 083
 • 084
 • 085
 • 094
 • 100
 • IMG 9383
 • IMG 9384
 • IMG 9385
 • IMG 9386
 • IMG 9387
 • IMG 9394
 • IMG 9399
 • IMG 9400
 • IMG 9408
 • IMG 9409
 • IMG 9410
 • IMG 9411
 • IMG 9417
 • IMG 9421
 • IMG 9425
 • IMG 9426
 • IMG 9428
 • IMG 9430
 • IMG 9434
 • IMG 9435
 • IMG 9451
 • IMG 9462
 • IMG 9472
 • IMG 9483
 • IMG 9501
 • IMG 9505
 • IMG 9506
 • IMG 9524
 • IMG 9525
 • IMG 9527
 • IMG 9529
 • IMG 9554
 • IMG 9559
 • IMG 9567
 • IMG 9568
 • IMG 9569
 • IMG 9570
 • IMG 9575
 • IMG 9583