การแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่ บุคลากร

การแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 31
อันดามันเกมส์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • IMG 3945 resize