ภาพการตกแต่งอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อถวายความอาลัย

ภาพการตกแต่งอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อถวายความอาลัย
DSC06109 DSC06110 DSC06111 DSC06112
DSC06113 DSC06114 DSC06118 DSC06120
DSC06123 DSC06124 DSC06126 DSC06130
DSC06132 DSC06134 DSC06139 DSC06140
DSC06142 DSC06143 DSC06144 DSC06145
DSC06146 DSC06147 DSC06148 DSC06150
DSC06151 DSC06153 DSC06156