ร่วมถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณ

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
DL9A4196 DL9A4198 DL9A4199 DL9A4201
DL9A4202 DL9A4203 DL9A4204 DL9A4205
DL9A4206 DL9A4207 DL9A4208 DL9A4209
DL9A4210 DL9A4211 DL9A4212 DL9A4213
DL9A4214 DL9A4216 DL9A4217 DL9A4218
DL9A4219 DL9A4220 DL9A4221 DL9A4222
DL9A4224 DL9A4226 DL9A4227 DL9A4228
DL9A4229 DL9A4230 DL9A4231 DL9A4232
DL9A4233 DL9A4234 DL9A4235 DL9A4236
DL9A4237 DL9A4238 DL9A4239 DL9A4240
DL9A4241 DL9A4242 DL9A4243 DL9A4244
DL9A4245 DL9A4246 DL9A4248 DL9A4249
DL9A4250 DL9A4251 DL9A4252 DL9A4253
DL9A4254 DL9A4255 DL9A4256 DL9A4257
DL9A4258 DL9A4259 DL9A4260 DL9A4261
DL9A4263 DL9A4264 DL9A4265 DL9A4266
DL9A4268 DL9A4269 DL9A4270 DL9A4271
DL9A4272 DL9A4273 DL9A4274 DL9A4275
DL9A4276 DL9A4278 DL9A4279 DL9A4281
DL9A4282 DL9A4284 DL9A4285 DL9A4286
DL9A4287 DL9A4288 DL9A4289 DL9A4291
DL9A4296 DL9A4297 DL9A4300 DL9A4301
DL9A4304 DL9A4307