กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา