พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า

สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นเจ้าภาพ จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญ ณ กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25