โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 30

ภาพบรรยากาศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 30 โดยพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ณ วันที่ 26 เมษายน 2559 หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • DL9A5260
 • DL9A5261
 • DL9A5262
 • DL9A5264
 • DL9A5266
 • DL9A5267
 • DL9A5268
 • DL9A5269
 • DL9A5270
 • DL9A5271
 • DL9A5272
 • DL9A5273
 • DL9A5275
 • DL9A5276
 • DL9A5277
 • DL9A5278
 • DL9A5279
 • DL9A5280
 • DL9A5281
 • DL9A5282
 • DL9A5283
 • DL9A5284
 • DL9A5285
 • DL9A5286
 • DL9A5287
 • DL9A5288
 • DL9A5289
 • DL9A5291
 • DL9A5293
 • DL9A5294
 • DL9A5299
 • DL9A5300
 • DL9A5304
 • DL9A5307
 • DL9A5308
 • DL9A5312
 • DL9A5315
 • DL9A5316
 • DL9A5317
 • DL9A5319
 • DL9A5320
 • DL9A5322
 • DL9A5323
 • DL9A5325
 • DL9A5329
 • DL9A5331
 • DL9A5332
 • DL9A5333
 • DL9A5334
 • DL9A5336
 • DL9A5337
 • DL9A5339
 • DL9A5340
 • DL9A5345
 • DL9A5347
 • DL9A5350
 • DL9A5352
 • DL9A5354
 • DL9A5355
 • DL9A5357
 • DL9A5360
 • DL9A5367
 • DL9A5369
 • DL9A5373
 • DL9A5376
 • DL9A5380
 • DL9A5383
 • DL9A5385
 • DL9A5389
 • DL9A5394
 • DL9A5397
 • DL9A5402
 • DL9A5404