ภาพบรรยากาศกิจกรรมทำบุญในวันวันมาฆบูชาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : 17 กุมภาพันธ์ 2554